DAŇOVÝ KALENDÁŘ 
Přehled daňových povinností pro rok 2021

  Nevíte kdy přesně zaplatit DPH, daň z příjmů či ostatní platby daní a pojistného ?
  Na našich stránkách vám poskytujeme přehled termínů pro placení daní a podávání dalších přehledů a výkazů na finanční úřad.
  Daňový kalendář v PDF verzi je k dispozici zde


   

11.01.2021 spotřební daň

splatnost daně za listopad 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

 

20.01.2021 daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

 

20.01.2021 daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 

25.01.2021 daň z hazardních her

daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2020

 

25.01.2021 daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2020

 

25.01.2021 daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2020

 

25.01.2021 daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2020

 

25.01.2021 energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2020

 

25.01.2021 spotřební daň

splatnost daně za listopad 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

 

25.01.2021 spotřební daň

daňové přiznání za prosinec 2020

 

25.01.2021 spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2020 (pokud vznikl nárok)

   

01.02.2021 biopaliva

hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.

 

01.02.2021 daň silniční

daňové přiznání a daň za rok 2020

 

01.02.2021 daň z nemovitých věcí

daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2021

 

01.02.2021 daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2020

 

01.02.2021 Oznámení informací DAC6

dle čl. VII zákona č. 343/2020 Sb. (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, k jehož zavedení byl učiněn první krok v období ode dne 1. července 2020)

 

01.02.2021 Oznámení informací DAC6

dle §14n odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, které bylo zpřístupněno pro zavedení, připraveno k zavedení nebo k jehož zavedení byl učiněn první krok do dne 31. prosince 2020)

 

01.02.2021 Oznámení informací DAC6

dle §14n odst. 3 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, ve vztahu ke kterému vedlejší zprostředkovatel sám nebo prostřednictvím jiné osoby nebo jednotky bez právní osobnosti poskytnul podporu, pomoc nebo poradenství do dne 31. prosince 2020

 

09.02.2021 spotřební daň

splatnost daně za prosinec 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

 

15.02.2021 daň z příjmů

učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2021 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2020

 

15.02.2021 daň z příjmů

podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně

 

22.02.2021 daň z příjmů

splatnost paušální zálohy za leden a únor

 

22.02.2021 daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 

24.02.2021 spotřební daň

splatnost daně za prosinec 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

 

25.02.2021 daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně za leden 2021

 

25.02.2021 daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za leden 2021

 

25.02.2021 daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za leden 2021

 

25.02.2021 energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2021

 

25.02.2021 spotřební daň

daňové přiznání za leden 2021

 

25.02.2021 spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2021 (pokud vznikl nárok)

   

01.03.2021 daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2021

 

01.03.2021 daň z příjmů

podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2020

 

01.03.2021 oznámení informací DAC6

dle čl. VII zákona č. 343/2020 Sb. (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, k jehož zavedení byl učiněn první krok v období ode dne 25. června 2018 do 30. června 2020)

 

12.03.2021 spotřební daň

splatnost daně za leden 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

 

15.03.2021 daň z příjmů

čtvrtletní záloha na daň

 

22.03.2021 daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 

22.03.2021 daň z příjmů

elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2020

 

22.03.2021 daň z příjmů

splatnost paušální zálohy

 

25.03.2021 daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně za únor 2020

 

25.03.2021 daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za únor 2021

 

25.03.2021 daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za únor 2021

 

25.03.2021 energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2021

 

25.03.2021 spotřební daň

daňové přiznání za únor 2021

 

25.03.2021 spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2021 (pokud vznikl nárok)

 

29.03.2021 spotřební daň

splatnost daně za leden 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

 

31.03.2021 daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2021

   

01.04. 2021 daň z příjmů

podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2020

 

01.04. 2021 daň z příjmů

podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2020, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

 

09.04. 2021 spotřební daň

splatnost daně za únor 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

 

15.04. 2021 daň silniční

záloha na daň za 1. čtvrtletí 2021

 

20.04. 2021 daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

 

20.04. 2021 daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 

20.04. 2021 daň z příjmů

splatnost paušální zálohy

 

26.04. 2021 daň z hazardních her

daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2021

 

26.04. 2021 daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2021

 

26.04. 2021 daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2021

 

26.04. 2021 daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2021

 

26.04. 2021 energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2021

 

26.04. 2021 spotřební daň

splatnost daně za únor 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

 

26.04. 2021 spotřební daň

daňové přiznání za březen 2021

 

26.04. 2021 spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2021 (pokud vznikl nárok)

 

30.04. 2021 daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2021

 

30.04. 2021 energetické daně

podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty

   

03.05. 2021 daň z příjmů

podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2020, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky

 

10.05. 2021 spotřební daň

splatnost daně za březen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

 

20.05. 2021 daň z příjmů

splatnost paušální zálohy

 

20.05. 2021 daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 

25.05. 2021 daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně za duben 2021

 

25.05. 2021 daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za duben 2021

 

25.05. 2021 daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za duben 2021

 

25.05. 2021 energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2021

 

25.05. 2021 spotřební daň

splatnost daně za březen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

 

25.05. 2021 spotřební daň

daňové přiznání za duben 2021

 

25.05. 2021 spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2021 (pokud vznikl nárok)

 

31.05. 2021 daň z nemovitých věcí

splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

 

31.05. 2021 daň z nemovitých věcí

splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

 

31.05. 2021 daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2021

   

09.06. 2021 spotřební daň

splatnost daně za duben 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

 

15.06. 2021 daň z příjmů

čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

 

21.06. 2021 daň z příjmů

splatnost paušální zálohy

 

21.06. 2021 daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 

24.06. 2021 spotřební daň

splatnost daně za duben 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

 

25.06. 2021 daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně za květen 2021

 

25.06. 2021 daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za květen 2021

 

25.06. 2021 daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za květen 2021

 

25.06. 2021 energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2021

 

25.06. 2021 spotřební daň

daňové přiznání za květen 2021

 

25.06. 2021 spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2021 (pokud vznikl nárok)

 

30.06. 2021 daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2021

 

30.06. 2021 Oznámení CRS (GATCA)

podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

 

30.06. 2021 oznámení FATCA

podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

   

01.07. 2021 daň z příjmů

podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2020, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

 

12.07. 2021 spotřební daň

splatnost daně za květen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

 

15.07. 2021 daň silniční

záloha na daň za 2. čtvrtletí 2021

 

20.07. 2021 daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

 

20.07. 2021 daň z příjmů

splatnost paušální zálohy

 

20.07. 2021 daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 

26.07. 2021 daň z hazardních her

daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2021

 

26.07. 2021 daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2021

 

26.07. 2021 daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2021

 

26.07. 2021 daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2021

 

26.07. 2021 energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2021

 

26.07. 2021 spotřební daň

splatnost daně za květen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

 

26.07. 2021 spotřební daň

daňové přiznání za červen 2021

 

26.07. 2021 spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2021 (pokud vznikl nárok)

 

30.07. 2021 energetické daně

Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.

   

02.08. 2021 daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2021

 

09.08. 2021 spotřební daň

splatnost daně za červen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

 

20.08. 2021 daň z příjmů

splatnost paušální zálohy

 

20.08. 2021 daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 

24.08. 2021 spotřební daň

splatnost daně za červen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

 

25.08. 2021 daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2021

 

25.08. 2021 daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za červenec 2021

 

25.08. 2021 daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za červenec 2021

 

25.08. 2021 energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2021

 

25.08. 2021 spotřební daň

daňové přiznání za červenec 2021

 

25.08. 2021 spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2021 (pokud vznikl nárok)

 

31.08. 2021 daň z nemovitých věcí

splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

 

31.08. 2021 daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

 

31.08. 2021 daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2021

   

09.09. 2021 spotřební daň

splatnost daně za červenec 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

 

15.09. 2021 daň z příjmů

čtvrtletní záloha na daň

 

20.09. 2021 daň z příjmů

splatnost paušální zálohy

 

20.09. 2021 daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 

24.09. 2021 spotřební daň

splatnost daně za červenec 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

 

25.09. 2021 spotřební daň

daňové přiznání za srpen 2020

 

27.09. 2021 daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2021

 

27.09. 2021 daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za srpen 2021

 

27.09. 2021 daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za srpen 2021

 

27.09. 2021 energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2021

 

27.09. 2021 spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2021 (pokud vznikl nárok)

 

30.09. 2021 daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

 

30.09. 2021 daň z přidané hodnoty

žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

 

30.09. 2021 daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2021

   

11.10. 2021 spotřební daň

splatnost daně za srpen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

 

15.10. 2021 daň silniční

záloha na daň za 3. čtvrtletí 2021

 

20.10. 2021 daň z příjmů

splatnost paušální zálohy

 

20.10. 2021 daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 

25.10. 2021 daň z hazardních her

daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2021

 

25.10. 2021 daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2021

 

25.10. 2021 daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2021

 

25.10. 2021 daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2021

 

25.10. 2021 energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2021

 

25.10. 2021 spotřební daň

splatnost daně za srpen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

 

25.10. 2021 spotřební daň

daňové přiznání za září 2021

 

25.10. 2021 spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2021 (pokud vznikl nárok)

 

31.10. 2021 daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU,režim EU, dovozní režim

 

31.10. 2021 daň z přidané hodnoty

poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace

   

01.11. 2021 daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2021

 

01.11. 2021 energetické daně

podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.

 

09.11. 2021 spotřební daň

splatnost daně za září 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

 

22.11. 2021 daň z příjmů

splatnost paušální zálohy

 

22.11. 2021 daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 

24.11. 2021 spotřební daň

splatnost daně za září 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

 

25.11. 2021 daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2021

 

25.11. 2021 daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za říjen 2021

 

25.11. 2021 daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za říjen 2021

 

25.11. 2021 energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2021

 

25.11. 2021 spotřební daň

daňové přiznání za říjen 2021

 

25.11. 2021 spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2021 (pokud vznikl nárok)

 

30.11. 2021 daň z nemovitých věcí

splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

 

30.11. 2021 daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

 

30.11. 2021 daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2021

   

10.12. 2021 spotřební daň

splatnost daně za říjen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

 

15.12. 2021 daň silniční

záloha na daň za říjen a listopad 2021, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční

 

15.12. 2021 daň z příjmů

čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

 

20.12. 2021 daň z příjmů

splatnost paušální zálohy

 

20.12. 2021 daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 

27.12. 2021 daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2021

 

27.12. 2021 daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za listopad 2021

 

27.12. 2021 daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za listopad 2021

 

27.12. 2021 energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2021

 

27.12. 2021 spotřební daň

splatnost daně za říjen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

 

27.12. 2021 spotřební daň

daňové přiznání za listopad 2021

 

27.12. 2021 spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2021 (pokud vznikl nárok)

 

31.12. 2021 daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

 

31.12. 2021 daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2021